Ramar och regelverk i olika länder

Det är alltid en hälsorisk att tatuera sig eftersom penetrering av kroppens yttre skydd huden kan innebära att bakterier tar sig in i djupare i huden och orsakar infektioner. Det finns också risker för allergiska reaktioner på tatueringsfärg eller på nickelallergi från nålen. Det kan också uppstå ofrivillig ärrbildning om inte tatueringen läker som den ska. I en undersökning som genomfördes 2010 av kemikalieinspektionen fick endast fem tatueringsfärger av 40 godkänt utan anmärkning. I Sverige har vi ett regelverk som säger att en tatuerares verksamhet regleras av smittskyddslagen vilket innebär att vissa sjukdomar är anmälningspliktiga. En tatuerare måste också alltid anmäla sin verksamhet till myndigheterna och utföra regelbundna egenkontroller. I Sverige finns ingen åldersgräns för tatueringar utan omyndiga personer kan göra tatueringar med sina föräldrars samtycke. Många tatuerare väljer ändå att sätta en rekommenderad åldersgräns på 18 år.

I andra länder kan reglerna se annorlunda ut. I Danmark exempelvis är det förbjudet att tatuera händer, nacke och ansikte. Det är också förbjudet att tatuera sig före 18- års ålder. I USA får varje stat specificera vad de har för regler gällande tatueringar. Vissa stater är mer restriktiva än andra. I Alaska får ingen under 18 år tatuera sig medan i Arkansas kan minderåriga tatuera sig med skriftligt tillstånd från förälder eller förmyndare.

I Nederländerna är det 16 år som gäller om man vill skaffa sig en tatuering eller piercing. Du måste också fylla i ett formulär angående information om hälsan och eventuella allergier, intyget ska sedan skrivas under. Är personen yngre än 16 år så krävs ett intyg från förälder eller förmyndare. Om förälder eller förmyndare har skrivit på och godkänt för en tatuering men inte själva är närvarande så måste tatueringsartisten ringa upp och få intyget bekräftat muntligt. Undertecknat medgivande måste förvaras under sekretess i minst 10 år i studion enligt lag.
I England så bryter en tatuerare mot lagen om han tatuerar en person under 18 år. Det finns vissa undantag och det är om tatueringen är för medicinskt syfte och utförs av en läkare. En person under 18 kan också få göra en tatuering om föräldrar eller förmyndare ger sitt samtycke skriftligt. Om någon bryter mot regelverket så kan böter mellan 50-100 pund utfärdas.

En tatuerare har alltid ett visst ansvar för sin kund och många har sina egna interna regler. Det kan vara regler som att inte utföra en tatuering på en alkoholpåverkad eller drogpåverkad kund. Det finns också många studior som inte genomför tatueringar som betraktas som hets mot folkgrupp, hit hör nazistiska hakkorset exempelvis. En del tatuerare utför inte heller tatueringar i ansiktet eller på händerna. I tatueringsvärlden är det inte alltid kunden får som han vill, tatueringsartisten kan alltid neka till att göra en tatuering som verkar olämplig eller stötande. Om personen som ska tatuera sig är ung och kanske kommer att ångra sig så kan tatueraren avråda att genomföra tatueringen. Detta är mycket individuellt och varje tatueringsstudio har sina egna policys och ibland personliga värderingar om vad som är ok och inte.